Tài "xuất khẩu thành thơ" của bậc đại bút

08:00 21/11/2013

Một tâm hồn thi nhân: Có người nói: Sáng tác câu đối khó hơn làm thơ. Có thể đồng thuận với lời nhận xét này. Nhưng cũng nói rõ hơn: Mỗi thể loại đều có cái thuận và cái nghịch, cái khó và cái dễ, hữu duyên và chưa gặp duyên. Chỉ có điều này là chắc chắn: Đó là trí tuệ trác việt và cảm hứng mãnh liệt của người sáng tạo...

Ý kiến bạn đọc