Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

"TẾT MẬU THÂN 1968", "chiến dịch sấm rền" và "gia đình tôi"

08:33 25/01/2018

"Chiến dịch Sấm rền" là gì? Nó liên quan gì đến Tết Mậu Thân 1968? Và nó liên quan gì đến "Gia đình tôi", đến cuộc đời tôi?

Ý kiến bạn đọc