Sau hát Xoan là hát Ghẹo

08:00 13/10/2015

Tôi gặp nhạc sỹ Cao Khắc Thùy vào khoảng năm 1977, khi ấy tôi mới tập tọe làm thơ, mang bài đến Hội Văn nghệ Vĩnh Phú gửi Tạp chí "Sáng tác mới". Cơ quan Hội bấy giờ do ông Trần Quốc Phi, Phó Chủ tịch tỉnh, kiêm chức Chủ tịch. Thường trực ở Hội có các nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi, Vũ Đình Minh, họa sỹ - nhà thơ Hoàng Hữu, nhạc sỹ Cao Khắc Thùy…

Ý kiến bạn đọc