Sách về Thái sư Lê Văn Thịnh: Những sai sót không đáng có

08:00 17/03/2017

Gần 350 trang sách "Thái sư Lê Văn Thịnh (1050 - 1096): cuộc đời và thời đại" (NXB Khoa học xã hội, 2016) do Hội Sử học Hà Nội biên soạn có nhiều nội dung... đoán mò lịch sử.

Ý kiến bạn đọc