Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ Chế Lan Viên

“Rét đầu mùa, nhớ người đi phía bể”

11:27 06/11/2020

Chế Lan Viên (1920 - 2020) là một thi sĩ tài danh của văn học Việt Nam hiện đại. Sự nghiệp văn học của ông để lại đồ sộ, phong phú với những thi tập trải khắp các thời kỳ trước 1945, giai đoạn kháng chiến 1954 – 1975, giai đoạn sau 1975.

Ý kiến bạn đọc