“Quả trăng cũng chín” trong thơ Lê Hồng Thiện

11:30 01/06/2017

Trước hết tôi cảm nhận thơ thiếu nhi của nhà thơ Lê Hồng Thiện "trong veo tiếng Việt" (là tựa vào "tứ" của bài thơ "Trong veo bầu trời"). Thuần Việt là một đặc điểm của ngôn ngữ thơ trong thơ Lê Hồng Thiện. Tôi nghĩ đó là một sức mạnh của thơ ca. 

Ý kiến bạn đọc