Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhất: Để giữ mãi vị trí độc tôn

11:59 01/03/2011

Giữ vai trò "cầm trịch" một chính thể trong suốt 45 năm, đến nay, Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhất vẫn được các sử gia đánh giá là một trong những vị Nữ hoàng sáng giá nhất trong lịch sử nước Anh. Là người có bản lĩnh và học vấn cao, bà đã biến triều đình thành một trung tâm tri thức. Không dưng mà thời bà trị vì, người ta gọi là "thời đại Elizabeth"...

Ý kiến bạn đọc