Nơi con người thật nhất với mình

09:00 12/10/2006

“Trong quá trình biên soạn toàn bộ nhật ký mà cha tôi để lại, tôi và một số nhà văn, nhà nghiên cứu văn học đều nhận thấy rõ rằng: Nguyễn Huy Tưởng quả đã cho ta biết nhiều hơn những gì ta đã được biết về ông lúc sinh thời, kể cả hơn 40 năm, sau khi ông mất”, con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng kể.

Ý kiến bạn đọc