Những viện bảo tàng gây ám ảnh trên thế giới

08:48 23/05/2017

Viện bảo tàng là nơi lưu trữ những bằng chứng lịch sử về quá trình hình thành và phát triển của thế giới con người hiện nay, đóng góp một phần to lớn vào việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa nhân loại. 

Ý kiến bạn đọc