Những tráng sĩ của thế kỷ hai mươi

08:02 13/03/2017

Nhớ Tướng Nguyễn Chí Trung, là tôi nhớ đến những ngày cuối cùng của nhà thơ Thu Bồn. Trong bài viết "Lá cỏ, đời xanh như thể chẳng vì ai" viết sau ngày Thu Bồn mất được in đầy đủ ở đầu tập "THU BỒN - GÓI NHÂN TÌNH" do Hoàng Minh Nhân biên soạn gần nghìn trang, bạn đọc có thể thấy rõ hình ảnh một Nguyễn Chí Trung gần gũi, thân thiết, chăm lo cho Thu Bồn khi mất như thế nào. 

Ý kiến bạn đọc