Những nhà văn chỉ một lần “lóe sáng”

14:52 25/02/2021

Có vẻ như bất kỳ những người theo nghiệp “phu chữ” chuyên nghiệp nào trên thế giới cũng đều có chung cảm giác thế này: đôi khi mỗi một tứ thơ; tứ văn xuôi hay thường chỉ đến với mình một cách rất bất chợt. Và điều thần diệu đó có khi đến với những người viết chỉ một lần duy nhất mà thôi.

Ý kiến bạn đọc