Nhớ những lần tới thăm và chúc tết đồng chí Lê Đức Thọ

08:00 07/02/2014

Khi viết về thơ của các ông Trường Chinh, Xuân Thủy, Lê Đức Thọ, có lúc tôi gọi họ là nhà thơ, có lúc là tác giả, có lúc là đồng chí. Một lần nhà văn Nguyễn Tuân trông thấy trên văn bản cách gọi như thế liền nói vui: "Lại có nhà thơ đồng chí à?".

Ý kiến bạn đọc