Nhớ anh - nhà báo Lưu Vinh

13:16 02/04/2020

Biết tin anh ốm nặng, chưa kịp tới thăm anh thì anh đã ra đi mãi mãi. Nhà báo Lưu Vinh đã đi xa rồi nhưng bao kỷ niệm về anh - nhà báo Công an cần mẫn, xông xáo, năng động vẫn luôn ở trong tôi.

Ý kiến bạn đọc