Nhớ Trần Nguyên Đào – Nhà thơ tài hoa

08:03 18/08/2015

Nhà thơ Trường Giang khi còn sống có lần điện thoại báo tin cho tôi: ''Mình và Duy Khoát đều có tên trong danh sách: CÁC NHÀ THƠ VIÊåT NAM THẾ KỶ 20 đấy. Và cả Trần Nguyên Đào, người bạn thân ngày xưa của ông nữa. Danh sách được xếp theo vần họ. Tên ông ở số 108. Còn Trần Nguyên Đào ở số 630. Mở google ra mà xem...''.

Ý kiến bạn đọc