Nhạc sĩ Phong Nhã và nhạc sĩ Trần Khánh Nam: Tương liên từ một câu nhạc

08:06 07/06/2020

Thắc mắc đã sáng rõ, cũng là lúc mối quan hệ giữa nhạc sĩ Phong Nhã và nhạc sĩ Trần Khánh Nam trở nên thân tình. Tất cả đều do quý nhau, trọng nhau, mến tính tình của nhau trong sự đồng điệu, tương liên giữa hai thế hệ nhạc sĩ...

Ý kiến bạn đọc