Nhạc sĩ Dân Huyền và kỷ niệm về những bài báo được Bác Hồ đọc

07:43 25/06/2016

Theo lời kể của nhạc sĩ Dân Huyền, những năm 60 của thế kỷ trước, Nhà máy ô tô 1- 5 ở số 18 Phố Phan Chu Trinh, Hà Nội (hiện nay là trụ sở của Bộ Tài chính), là một đơn vị nổi tiếng về “Giải phóng xe nhanh vì miền Nam ruột thịt”. Đây cũng là đơn vị dẫn đầu về phong trào học bổ túc văn hóa của ngành Giáo dục Thủ đô; một đơn vị “Chăm làm ham học” của Cục Cơ khí, Bộ Giao thông vận tải được các báo thường xuyên tuyên truyền. Và đặc biệt là được Hồ Chủ tịch đến thăm năm 1963.

Ý kiến bạn đọc