Nhà văn Võ Hồng: Cánh chim khuất nẻo cuối trời...

08:06 30/04/2013

Thầy hay nói thầy ghét thứ văn chương véo von, sáo rỗng, thầy ghét những nhận định to tát. Thầy nói, năm tháng sẽ qua đi, mình không thể lúc nào cũng đúng nhưng đừng bao giờ có thái độ cực đoan hay sự đánh giá vội vàng, hấp tấp về người khác...

Ý kiến bạn đọc