Nhà văn Tô Hoài “cứu” nhà văn Lê Hoài Nam

10:21 08/10/2020

Việc vô tình in truyện ngắn "Con đường An Lạc" trên Báo Người Hà Nội, đã cứu hai nhà văn Lê Hoài Nam và Kim Trung Sa thoát hiểm. Công đầu thuộc về nhà văn Tô Hoài. Giá như…. nhà văn Tô Hoài không ký duyệt cho in truyện ngắn đó… thì hậu quả hai nhà văn Lê Hoài Nam và Kim Trung Sa khó mà thoát khỏi án kỷ luật.

Ý kiến bạn đọc