Nhà văn Niê Thanh Mai - Ngày mai sáng rỡ

15:29 04/03/2021

Ốm (gầy) đi một chút, không chịu già, đằm hơn và thần thái đầy... quyền lực! Đấy là cảm nhận đầu tiên của tôi khi gặp lại Niê Thanh Mai, sau đúng một thập niên.

Ý kiến bạn đọc