Nhà văn Nguyễn Khắc Phục và “N.K.P gửi lại”

08:00 13/08/2015

Tôi viết những dòng này như để trải lòng mình trước một tin dữ về một căn bệnh hiểm nghèo đang đến với một người bạn của mình: Ung thư phổi! Người bạn ấy là nhà văn Nguyễn Khắc Phục, người tôi thân quý từ hơn bốn mươi năm trước.

Ý kiến bạn đọc