Nhà văn Nguyên Hồng và nghề giáo

15:00 25/11/2009

Có thể vì nhiều lẽ: vì bản tính, vì hoàn cảnh xuất thân, chỉ biết rằng nhà văn Nguyên Hồng (1918-1982) là người rất "tôn sư trọng đạo".

Ý kiến bạn đọc