Nhà văn Ngô Phan Lưu: Chỉ cố sống chung được với văn chương

08:01 17/01/2013

Đường văn Ngô Phan Lưu như cuộc chạy maratong, ăn nhau cú hậu. Vừa làm ruộng, vừa rả rích ôm cả nàng Thơ và nàng Văn quá nửa thế kỷ mà "chẳng trò trống gì". Sang thế kỷ XXI, ông tới tấp tấn công truyện ngắn, thành ngay "nhà văn trẻ", vớ luôn giải nhất Báo Văn nghệ, vào Hội Nhà văn Việt Nam. Người đọc rào rào, tên tuổi nổi như cồn...  

Ý kiến bạn đọc