Nhà văn Nguyễn Thiên Ngân: Ôm mỏ chữ nằm mộng những chân trời

15:49 25/09/2020

Không phải Nguyễn Thiên Ngân sống chết với chữ, mà là chạy trời không khỏi chữ. Ngân viết, nhẹ nhàng như không. Và nói theo tên một tập thơ của Ngân là, Ngân ôm mỏ chữ nằm mộng những chân trời.

Ý kiến bạn đọc