Nhà thơ Vũ Quần Phương: Người buông câu trước biển cả thời gian

08:00 15/10/2012

Vũ Quần Phương thuộc lớp nhà thơ được gọi là "lớp chống Mỹ", trong khi bản thân anh lại không có bài thơ nào "chống Mỹ" một cách trực diện được ghi nhận là thành công. Đã vậy, những đề tài được ưu tiên hàng đầu thời bấy giờ cũng gần như vắng bóng trong thơ anh.

Ý kiến bạn đọc