Nhà thơ Thạch Quỳ: Ông đồ gàn xứ Nghệ

09:47 05/10/2010

Tên khai sinh của anh là Vương Đình Huấn. Ở quê anh có núi Quỳ, nên anh đặt bút danh là Thạch Quỳ. Anh giải thích: Cái bút danh đó có nghĩa là đá ở núi Quỳ, đá rất cứng, dùng búa đập nhiều nhát đá mới vỡ.

Ý kiến bạn đọc