Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu: Người lành ở giữa phố đông

08:00 25/02/2014

Nói về cái sự hồn nhiên của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, tôi vẫn nghĩ hình như trời sinh ông ra là để làm thơ, chứ không để làm bất cứ việc gì khác...

Ý kiến bạn đọc