Nhà thơ Lò Ngân Sủn: Bao giờ cho tới ngày xưa?

08:00 14/02/2012

Phải công nhận rằng, nhà thơ Lò Ngân Sủn rất… chịu khó xuất bản thơ. Theo bản danh mục thống kê, tới nay ông đã xuất bản 17 tập thơ in riêng và là một trong những nhà thơ Việt Nam có số lượng đầu sách thơ xuất bản nhiều nhất...

Ý kiến bạn đọc