Nhà thơ Lê Quốc Hán: Cho ta nhặt lại cái ngày đầu tiên

07:22 13/07/2019

Nhà thơ Lê Quốc Hán tạng nội tâm, xa lạ với ồn ào. Gặp ông, tôi nghĩ: “Ông này dạy toán, thơ không phải dạng vừa đâu”...

Ý kiến bạn đọc