Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc: Người mộng mơ gieo chữ

14:12 04/03/2021

Quen biết và có nhiều dịp giao thiệp với nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, tôi thực sự trân trọng và cảm phục ông bởi nhân cách, lao động báo chí và nghệ thuật không mệt mỏi. Khen thơ văn của nhau với giới văn chương có thể là điều rất khó. Nhưng, với Lê Cảnh Nhạc tôi thấy rất nhiều nhà thơ, nhà văn lớn trân trọng sáng tác của anh. Đặc biệt, họ quý anh ở tấm lòng, ở sự tử tế.

Ý kiến bạn đọc