Nhà thơ Hoàng Trung Thông: Giữ lòng trong suốt đời

15:45 05/04/2011

Nhà thơ Vũ Quần Phương, trong bài viết "Người vỡ đất trở về với đất" đã có một nhận xét càng ngẫm càng thấy đúng về đời thơ Hoàng Trung Thông: "Thơ anh mang những thuộc tính của đất: Chắc bền, bình dị và có sức nuôi người".

Ý kiến bạn đọc