Nhà thơ Hoàng Trần Cương: Vừa đi vừa ngoái nhìn quá khứ

07:42 02/10/2007

Đọc thơ Hoàng Trần Cương đã nhiều, nhưng lần đầu tiên được “mục sở thị” thi sĩ, tôi rất ấn tượng về cách đọc thơ của anh. Trong quán bia hơi tuềnh toàng, giọng sang sảng của anh làm “giật mình” nhiều thực khách.

Ý kiến bạn đọc