Nhà thơ Dương Kỳ Anh thời... "Thong thả"

08:04 03/10/2016

Từng làm quản lý một tờ báo lớn trên 20 năm, làm Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban giám khảo các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Thế giới người Việt cũng trên 20 năm. Ông cũng là người khai sinh ra việc thi Hoa hậu ở nước Việt Nam thống nhất, hẳn nhà thơ Dương Kỳ Anh thật sự cảm thấy "nhẹ người" như ông đã nhiều lần trả lời báo chí khi được nghỉ chế độ, được THONG THẢ trong ngôi nhà vườn ở ngoại thành Hà Nội để viết và viết...

Ý kiến bạn đọc