Nhà nghiên cứu Trần Mạnh Thường: Con tằm rút ruột nhả tơ

08:22 08/03/2019

Anh em tôi thường trêu đùa ông tên Thường nhưng chẳng thường tí nào, mà quá đặc biệt và siêu khác biệt so với chúng tôi. Ông là Trần Mạnh Thường. Cứ lâu lâu ông lại thông báo: Tớ vừa ra cuốn sách...

Ý kiến bạn đọc