Nhà biên kịch Xuân Trình: Sân khấu là duyên mệnh

16:25 01/12/2019

Đã gần 30 năm nhà biên kịch Xuân Trình rời "cõi tạm", rời xa sân khấu - bộ môn nghệ thuật mà ông say đắm và dành cả cuộc đời mình dâng hiến một cách trọn vẹn - người ta vẫn nhắc đến ông như một “ngọn cờ đầu”, là “người đi tiên phong” của sự nghiệp đổi mới sân khấu Việt Nam...

Ý kiến bạn đọc