Nguyễn Chí Trung: Ông tướng nhà văn… hay khóc

08:02 12/06/2017

Tuổi trẻ của ông là 17 tuổi cầm súng ra trận và từ đó chiến tranh đã lấy đi tuổi trẻ của ông, hay nói đúng hơn ông đã quên mất tuổi trẻ, hạnh phúc riêng của mình qua những ngày chinh chiến, một con người như thế và những bài học được đúc rút ra từ chính cuộc sống tận hiến của mình thì làm sao mà không bổ ích cho thế hệ đi sau...

Ý kiến bạn đọc