Nguyễn Bảo Sinh – “quái nhân” Hà Nội

09:17 16/04/2020

Tôi vẫn nghĩ Nguyễn Bảo Sinh là một "quái nhân" ở Hà Nội. "Ông già gân" này mang những nét đặc trưng của người Hà Nội lâu năm, lại có tư chất của một nghệ sĩ dân gian với rất nhiều những câu chuyện kì thú xung quanh mình.

Ý kiến bạn đọc