Người trong cõi nhớ

09:06 05/09/2019

Giữa năm 1972, Đoàn Cải lương Nam Bộ của tôi được đi phục vụ tại chiến trường Quảng Trị. Lúc này, cuộc chiến giữa ta và quân Mỹ - ngụy ở đây đang diễn ra vô cùng ác liệt. Nhiệm vụ của các đoàn văn nghệ sĩ đi chiến trường là cùng chia lửa và đem lời ca tiếng hát động viên tinh thần các chiến sĩ.

Ý kiến bạn đọc