Người thơ, kịch sĩ "Tử vì đạo"

08:13 19/05/2018

Lê Đại Thanh sinh năm 1907 tại Hải Phòng. Năm 1927 - 1932, ông học Trường Bưởi, Hà Nội, ngồi cùng bàn với Nguyễn Gia Trí (sau này trở thành danh họa). 

Ý kiến bạn đọc