Người thơ Sông Cầu

12:32 22/01/2021

Gọi nhà thơ Nguyễn Anh Thuấn là "Người thơ sông Cầu" chẳng chệch tẹo nào. Đón tôi ngay trên mặt đê sông Cầu đoạn chảy qua làng Kim Đôi, ông chỉ xuống mái nhà lấp ló sau tán nhãn xanh um nói: "Nhà tôi đó. Họ Nguyễn nhà tôi ở đất này cũng dễ đến gần sáu thế kỷ rồi".

Ý kiến bạn đọc