Người thầy “học nhi bất yếm, hối nhân bất quyện”

06:50 05/04/2019

GS Nguyễn Khắc Phi là người “học nhi bất yếm, hối nhân bất quyện" - học không biết chán, dạy không biết mệt...

Ý kiến bạn đọc