Người nhạc sĩ tài ba và đức độ

08:33 04/01/2020

Tài năng thì thế gian không hiếm. Nhưng tài năng đi liền với đức độ, nhất là giữ đạo làm người khiến thiên hạ cảm phục, nể trọng thì không nhiều. Người nhạc sỹ nói đến trong bài viết này nằm trong số hiếm hoi khi có sự kết hợp được cả hai yếu tố đó.

Ý kiến bạn đọc