Hướng tới kỷ niệm 300 năm ngày sinh nhà bác học, nhà thơ Mikhail Lomonosov (1711 -2011)

Người khổng lồ trong những người khổng lồ

10:04 20/04/2011

Mikhail Vasilievich Lomonosov là một nhà "bách khoa toàn thư", có những đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực. Không chỉ là một nhà khoa học tự nhiên, ông còn là một sử gia, một họa sĩ, một nhà thơ, người đặt nền móng cho ngôn ngữ văn học Nga hiện đại... Đại thi hào Pushkin từng tôn vinh Lomonosov là "Người thầy khoa học của nước Nga", còn nhà phê bình văn học lỗi lạc Belinsky thì ghi nhận ông là "Nhà thơ đầu tiên của nước Nga"...

Ý kiến bạn đọc