Kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”

Người hai lần tóm sống phi công

09:13 29/12/2017

Có thể cả nước chỉ có hai làng chuyên thơ, đó là làng Chùa và làng Hưng Giáo ở Hà Tây (nay là Hà Nội). Vùng đất này vốn nổi tiếng làng nghề. Nhiều lắm. Làng thì đồ mỹ nghệ, làng làm nón, làng làm bún… Nghề phụ thành chính vì nó làm giàu được. Riêng hai làng Chùa và Hưng Giáo thì nghề phụ là làm thơ. Chả ra đồng nào. Nhưng mà vui.

Ý kiến bạn đọc