Danh hoạ I Xa Ắc Lê Vi Tan:

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?

10:00 25/05/2009

Nhắc đến nhà danh họa Nga Ixaắc Lêvitan (1860 - 1900), nhiều người Việt chúng ta thường nhớ ngay tới những bức tranh phong cảnh tuyệt vời của ông, đặc biệt là các bức "Mùa thu vàng", "Mùa xuân - con nước" - những phiên bản từng được không ít người treo trang trọng nơi gian phòng tập thể nhỏ hẹp của mình.

Ý kiến bạn đọc