Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Thái Kim Đỉnh:

Người Nghệ đa tài

08:00 22/01/2016

Tính đến thời điểm này, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Thái Kim Đỉnh (SN 1926) đã cho xuất bản hơn 90 đầu sách, trong đó có gần 30 cuốn in riêng và chủ biên, hơn 60 cuốn viết chung và in chung. Ông cũng là tác gia nổi tiếng với các tác phẩm "Truyện dân gian Nghệ Tĩnh", "Năm thế kỷ văn Nôm người Nghệ", "Thơ văn quanh Truyện Kiều" "Tác giả Hán Nôm Nghệ Tĩnh", "Từ điển tiếng Nghệ"...

Ý kiến bạn đọc