Kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du

Ngày xuân nghĩ về Nguyễn Du và “Truyện Kiều”

11:44 13/01/2020

Nguyễn Du (1765-1820) được biết đến là đại thi hào của dân tộc Việt Nam. Tháng 12-1964, tại thành phố Berlin (Đức), Hội đồng Hòa bình thế giới đã ra quyết nghị tổ chức kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Nguyễn Du (1765 - 1965). Đây là sự ghi nhận với những cống hiến của đại thi hào Nguyễn Du cho nền văn học Việt Nam và sự phát triển của văn hóa nhân loại.

Ý kiến bạn đọc