NSND Lương Đức: Thương cho dòng phim khoa học

08:00 22/09/2011

NSND Lương Đức nói rằng, ông tin vào số phận và với ông, điện ảnh đúng là "duyên nợ"...

Ý kiến bạn đọc