Kỷ niệm 20 năm ngày mất của Giáo sư Trần Đức Thảo (1993-2013)

Một triết gia thông thái, một nhân cách cao đẹp

08:00 04/06/2013

Nói về đội ngũ những nhà triết học Việt Nam, thầy Trần Văn Giàu chân thành tự nhận xét về mình, về người: "Mình không có truyền thống triết học nên có thể nói nếu có một nhà triết học thì người đó không phải là Trần Văn Giàu. Trần Văn Giàu là một giáo sư triết học hay nhà nghiên cứu triết học. Người đó chính là Trần Đức Thảo" (Báo Văn nghệ số ra ngày 3/6/1992).

Ý kiến bạn đọc