Một đôi kỷ niệm với tác giả bài thơ “Thời hoa đỏ”

08:05 05/11/2018

Những người yêu thơ có lẽ không ai không biết bài thơ nổi tiếng “Thời hoa đỏ”. Càng nổi tiếng hơn khi bài thơ được phổ thành bài hát cùng tên.

Ý kiến bạn đọc