Chuyện làng văn nghệ

Một cách làm sách của cụ Vương Hồng Sển

08:00 18/11/2014

Trong các "cây đại thụ" về văn hóa Nam Bộ, nếu kể ra, dù số đó là hàng chục hay hàng trăm, thì chắc chắn phải có 3 người: Vương Hồng Sển, Nguyễn Hiến Lê và Sơn Nam...

Ý kiến bạn đọc